Lưu trữ Danh mục: BẮN CÁ

Bắn cá hi88 là thiên đường cho các ngư thủ cả tập sự lẫn lành nghề. Đồ họa, âm thanh, sự đa dạng của cả hệ thống vũ khí lẫn sinh vật biển sẽ làm các ngư dân của chúng ta phấn khích.